Το Υπουργείο Παιδείας μας στέλνει οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων δημόσιας υγείας από Λοιμογόνους παράγοντες.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να διαβάσουν αυτό το έγγραφο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ας τσεκάρουν αυτή τη λίστα.