ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ


http://www.mikrosapoplous.gr : περιέχει αρχαία ελληνικά κείμενα με μεταφράσεις ή χωρίς, ποιήματα αλλά και άρθρα μελετητών σχετικά με διάφορα θέματα. Αξιοσημείωτα είναι η μετάφραση του Θουκυδίδη από τον Ε. Βενιζέλο, η εισαγωγή του E . R . Dodds για τις Βάκχες του Ευριπίδη καθώς και μεταφράσεις στα νέα ελληνικά των έργων του Αριστοτέλη « Περί Ψυχής» και « Μικρά Φυσικά».
http://www.e-bookshop.gr : site στο οποίο μπορεί κάποιος να βρει δωρεάν κείμενα από την ελληνική πεζογραφία κατεβάζοντας το πρόγραμμα Acrobat e - book Reader από το αντίστοιχο site . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στους καταλόγους συνδρομητών η οποία γίνεται δωρεάν. Ανάμεσα στα άλλα, υπάρχουν τα Άπαντα του Σολωμού, η Φόνισσα του Παπαδιαμάντη, ο Ζητιάνος του Καρκαβίτσα, αλλά και κείμενα παλαιότερα όπως ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα .
http://www.pi-schools.gr η ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην οποία προσφέρονται σχολικά βιβλία σε μορφοποίηση συμπιεσμένων φακέλων αρχείων pdf . Μειονέκτημα ωστόσο είναι το γεγονός πως το downloading απαιτεί πολλή ώρα λόγω των υπερβολικά μεγάλων αρχείων που αποτελούνται ως επί το πλείστον από σκαναρισμένες εικόνες των βιβλίων. Εξάλλου, δεν υπάρχουν βιβλία από όλα τα μαθήματα, αλλά παρέχοντα μόνο ορισμένα όπως Γλώσσα, Μαθηματικά Φυσική και Χημεία. Ο επισκέπτης μπορεί ακόμα να διαβάσει το πλήρες κείμενο των περιοδικών που εκδίδει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
http://www.geocities.com/odiseaselitis2003 εδώ μπορεί κάποιος να διαβάσει τα άπαντα του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. 
http://liantinis.gr αποσπάσματα κειμένων του καθηγητή Δ. Λιαντίνη από τα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα έργα του. 
http://www.makriyannis.gr τα απομνημονεύματα το Μακρυγιάννη. 
http://dlib.libh.uoc.gr η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Εδώ υπάρχουν μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εξειδίκευσης από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Μορφοποίηση εγγράφων του Word , εύκολο και γρήγορο σχετικά dowloading . 
http://www.fr-alpha.gr/index2.htm η ιστοσελίδα του φροντιστηρίου ΑΛΦΑ που βρίσκεται στη Σάμο. Ο επισκέπτης, ιδίως αν είναι εκπαιδευτικός, έχει άμεση πρόσβαση σε πλήθος εκπαιδευτικών ειδήσεων που όντας ταξινομημένες καθιστούν μία μικρή βιβλιοθήκη νέων από το χώρο της Παιδείας.

ΞΕΝΕΣ


http://www.vaxxine.com/hyoomik/lublin/art.htm σύντομο και περιεκτικό βιβλίο, αν και με ορισμένα λάθη, για την ιστορία της Τέχνης πού έχει γράψει ο καθηγητής Piotr Jaroszysnki μεταφρασμένο στα αγγλικά από τον Hugh McDonald. 
http://www.latinlibrary.com λατινικά κείμενα σε μορφοποίηση ιστοσελίδας. Εδώ μπορεί κάποιος να βρει τους κυριότερους λατίνους ποιητές και πεζογράφους. 
http://www.forumromanun.org τα ίδια πράγματα με το παραπάνω site μόνο που εδώ υπάρχουν και οι μεταφράσεις των κειμένων και ο κατάλογος των συγγραφέων είναι πιο πλήρης. Επίσης υπάρχει και μία ρωμαϊκή ιστορία. 
http://www.perseus.tuffts.edu το πρόγραμμα Περσέας το οποίο περιέχει κείμενα αρχαία ελληνικά και λατινικά, αλλά και κλασσικά συντακτικά και γραμματικές νεότερων ερευνητών. Μεινέκτημα του προγράμματος είναι πως σε κάθε σελίδα εμφανίζονται μόνο 2-3 παράγραφοι από κάθε βιβλίο με συνέπεια να κουράζεται ο αναγνώστης από τη συνεχή μετάβαση στις υπόλοιπες σελίδες. 
http://www.textkit.com ιστοσελίδα χρήσιμη για μαθητές αλλά και φιλολόγους καθώς προσφέρει γραμματικές και συντακτικά σε μορφοποίηση pdf ενώ διαθέτει και λίγες ιστοσελίδες φροντιστηριακών πληροφοριών για τα αρχαία ελληνικά και λατινικά. Μειονέκτημα εδώ είναι το υπερβολικά μεγάλο μέγεθος των αρχείων που περιέχουν τις γραμματικές σε σημείο να καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη η αποθήκευση τους στο σκληρό δίσκο λόγω του ότι το μέγεθος δεν επιτρέπει την γρήγορη και άμεση πρόσβαση του χρήστη σε όλο το κείμενο. 
http://www.cwru.edu/UL/preserve/author.html και εδώ προσφέρονται ορισμένα χρήσιμα βιβλία από την πανεπιστιμιακή βιβλιοθήκη του Case Western Reserve University . Αλλά παρατηρείται το ίδιο πρόβλημα που τονίσαμε και πιο πάνω σχετικά με τα υπερβολικά μεγάλα αρχεία ώστε ο χρήστης να αντιμετωπίζει τα ίδια και εδώ προβλήματα. 
http://www.stoa.org/projects/demos εδώ βρίσκουμε μία πολύ καλή εισαγωγή στην αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία γραμμένη στα αγγλικά σε μορφοποίηση pdf που κατεβαίνουν αρκετά εύκολα. 
http://www.gutenberg.net site που συγκεντρώνει τα περισσότερα ηλεκτρονικά βιβλία στο Ίντερνετ.
http://digital.library.upenn.edu/books κατάλογοι στους οποίους ταξινομούνται θεματικά πάρα πολλά ηλεκτρονικά βιβλία που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

 

(Πηγή: sch.gr)

 


Το ελεύθερο λογισμικό όπως ορίζεται από το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού (Free Software Foundation), είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό. Η ελευθερία από τέτοιους περιορισμούς είναι βασικό στοιχείο στην ιδέα του "ελεύθερου λογισμικού", έτσι ώστε το αντίθετο του ελεύθερου λογισμικού είναι το ιδιόκτητο λογισμικό, και όχι το λογισμικό που πωλείται για κέρδος, όπως το εμπορικό λογισμικό. Το ελεύθερο λογισμικό ορισμένες φορές αναφέρεται και σαν ανοιχτό λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα αλλά οι δύο έννοιες δεν είναι ταυτόσημες. Σύμφωνα με τον Richard Stallman δεν είναι κάθε λογισμικό ελεύθερο μόνο και μόνο επειδή είναι ανοιχτού κώδικα.

Άδειες ελεύθερου λογισμικού

Εν γένει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η ελεύθερη αντιγραφή, διανομή και τροποποίηση του λογισμικού δεν επιτρέπεται. Για το λόγο αυτό, οι εκδόσεις ελεύθερου λογισμικού κάνουν χρήση ειδικής άδειας (free software licence) σύμφωνα με την οποία, παραχωρείται το δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης και αναδιανομής του λογισμικού, στους χρήστες.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, οι άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ελευθερίες:

* Ελευθερία 0: Ελευθερία χρήσης του προγράμματος για οποιονδήποτε σκοπό.
* Ελευθερία 1: Ελευθερία μελέτης και τροποποίησης του προγράμματος.
* Ελευθερία 2: Ελευθερία αντιγραφής του προγράμματος.
* Ελευθερία 3: Ελευθερία βελτίωσης του προγράμματος και επανέκδοσης του, προς το συμφέρον της κοινότητας των χρηστών.

Οι ελευθερίες 1 και 3 προϋποθέτουν την πρόσβαση των χρηστών στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.


Λογισμικό ανοικτού κώδικα

Με τον όρο Λογισμικό ανοικτού κώδικα εννοείται λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας διατίθεται ελεύθερα σε αυτούς που θέλουν να τον εξετάσουν, και/ή τροποποιήσουν η χρησιμοποιήσουν σε άλλες εφαρμογές. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές άδειες χρήσης που μπορεί να συνοδεύουν το λογισμικό ανοικτού κώδικα.
Σε γενικές γραμμές το λογισμικό ανοικτού κώδικα δεν σημαίνει απαραίτητα δωρεάν λογισμικό, ούτε ελεύθερο λογισμικό (σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει στο ελεύθερο λογισμικό το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού), αλλά αναφέρεται κυρίως στην ελευθερία του κάθε χρήστη να εξετάσει και να χρησιμοποιήσει την γνώση και τις δυνατότητες που του προσφέρει ο κώδικας προγραμματισμού.

(Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια)


Τί είναι το Linux;

Το Linux είναι ένα ελεύθερο τύπου-Unix λειτουργικό σύστημα που αρχικά δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds και στη συνέχεια αναπτύχθηκε με τη βοήθεια προγραμματιστών από όλον τον κόσμο. To Linux είναι μιά ανεξάρτητη POSIX υλοποίηση και στα χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνει πραγματικό multitasking, πραγματικό πολυχρηστικό περιβάλλον, virtual memory, shared libraries, demand loading, TCP/IP networking και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τον τίτλο "τύπου-Unix". Είναι κατασκευασμένο υπό την GPL άδεια, δηλαδή ο πηγαίος κώδικάς του είναι διαθέσιμος στον καθένα (opensource).

Ο Linus, ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι στη Φιλανδία, αρχικά δημιούργησε το Linux ως hobby. Είχε επικεντρωμένο το ενδιαφέρον του στο Minix, ένα μικρό UNIX σύστημα, και έτσι αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα είχε περισσότερες δυνατότητες από το Minix. Ξεκίνησε την δημιουργία του Linux το 1991, ανακοινώνοντας την έκδοση 0.02 και δουλεύοντας σταθερά έφτασε το 1994 στην έκδοση 1.0 του Linux Kernel. Το Linux μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς, όπως το networking, η ανάπτυξη προγραμμάτων, ακόμα και για πλατφόρμα για απλούς χρήστες. Λόγω της φύσης και της ευελιξίας του, το Linux έχει γίνει πολύ διάσημο παγκοσμίως και ένας μεγάλος αριθμός προγραμματιστών έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του πάνω σε αυτό. Η μασκότ του Linux είναι ένας συμπαθέστατος χαμογελαστός πινγκουίνος, ο οποίος επιλέχτηκε από τον ίδιον τον δημιουργό του.


(Πηγή: http://www.linux.gr)

Τι είναι το Ubuntu;
Printer-friendly version

Το Ubuntu είναι ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα (άλλα λειτουργικά συστήματα είναι τα Windows και το MacOS) βασισμένο όμως στο Linux (ή πιο ορθά GNU/Linux). Το Ubuntu δηλαδή είναι μια διανομή (οι διανομές είναι κάτι σαν διαφορετικές εκδόσεις) του Linux. Άλλες δημοφιλείς διανομές είναι το Fedora, Mandriva, SuSE. Διατίθεται ελεύθερα και υποστηρίζεται τόσο από μια πολύ μεγάλη κοινότητα χρηστών όσο και από επαγγελματίες. Είναι εξαιρετικά προηγμένο από τεχνολογική και σχεδιαστική άποψη αλλά ευτυχώς δεν υπερέχει μόνο σε αυτόν τον τομέα. Το σημαντικότερο του πλεονέκτημα είναι η απλότητα και η ευκολία στην χρήση. Μπορεί να το χειριστεί/χρησιμοποιήσει ο καθένας: είτε επαγγελματίας ή επιστήμονας που έχει υψηλές απαιτήσεις, είτε φοιτητής, συνταξιούχος ή ακόμα και νοικοκυρά.
Επιπλέον δεν περιλαμβάνει προεγκατεστημένες μόνο βασικές εφαρμογές αλλά και πάρα πολλά προγράμματα που καλύπτουν περισσότερο ή λιγότερο εξειδικευμένες ανάγκες.

Η κοινότητα του Ubuntu, που απαρτίζεται τόσο από απλούς και εξειδικευμένους χρήστες όσο και από προγραμματιστές, στηρίζεται στις ιδέες που πηγάζουν από την ίδια του την φιλοσοφία:

* ότι το λογισμικό πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα και διαθέσιμο δωρεάν
* ότι τα εργαλεία λογισμικού πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους στην μητρική τους γλώσσα
* να είναι εύκολα στη χρήση ακόμη και από άτομα με αναπηρίες και
* ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσαρμόζουν και να αλλάζουν το λογισμικό τους με όποιο τρόπο και σε όποια μορφή ικανοποιεί τις ανάγκες τους.

Σας προσκαλούμε να γίνεται και εσείς μέλος της κοινότητας του Ubuntu!


(Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://ubuntu-gr.org/)


Διάφορες διανομές Linux


Για να πειραματιστούν όσοι θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από τα γνωστά Windows..


Ubuntu 10.04-11.04 32/64bit

OpenSuse 11.1 32/64 bit

Linux Mint 32/64bit

Mandriva

Fedora 11

Debian

BackTrack3/4 beta

Puppy Linux (Puppel)Είναι από τις πιο γνωστές διανομές στα downloads, εσείς επιλέγετε αν θα είναι σε 32 ή σε 64 bit μπορείτε επίσης να τα κατεβάσετε και σε live cd που δεν χρειάζεται εγκατάσταση, απλώς δημιουργείτε ένα Bootable cd/dvd, ανάλογα με την διανομή που τρέχετε...

Ελεύθερο Internet

«Καθάρισμα» υπολογιστή από ψεύτικα AntivirusΣυμβαίνει συχνά, χρήστες που επισκέφτηκαν ύποπτες σελίδες, που παρασύρθηκαν από έναν σύνδεσμο στο ίντερνετ ή που απλά έκαναν την λάθος κίνηση στο Facebook, να μολυνθούν από ένα πρόγραμμα που προσποιείται πως προστατεύει τον υπολογιστή, και που στην πραγματικότητα είναι ένα ψεύτικο Antivirus, μια απάτη προκειμένου το θύμα να πληρώσει χρήματα μέσω της πιστωτικής του και όχι μόνο.

Έχοντας συναντήσει τον τελευταίο καιρό αρκετούς ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από τέτοιου είδους προγράμματα (οι περισσότεροι τα απέκτησαν ως παρενέργεια άλλων ιών από το Facebook), δεν θα μπορούσαμε παρά να γράψουμε ένα άρθρο στο πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτά και ταυτόχρονα πώς να αναβαθμίσουμε την ασφάλεια του υπολογιστή μας ώστε να αποφύγουμε μελλοντικές απειλές.


Όσο και να φαίνεται αστείο, αν δεν ασχολείται κάποιος με την πληροφορική, είναι σχετικά δύσκολο να είναι σίγουρος αν το Antivirus που έχει φορτωθεί, είναι πράγματι Antivirus και όχι απάτη. Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει το γεγονός πως υπάρχουν εκατοντάδεςπρογράμματα ή για την ακρίβεια, εκατοντάδες παραλλαγές των ίδιων προγραμμάτων-απάτη τα οποία μάλιστα μιμούνται με μεγάλη πιστότητα το περιβάλλον των αληθινών antivirus. Ο πρώτος τρόπος που μπορείτε να σιγουρευτείτε είναι να δείτε το όνομα του προγράμματος και να το συγκρίνετε με την λίστα των ψεύτικων προγραμμάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή:


Advanced Cleaner    Live PC Care    SpywareGuard 2008
AKM Antivirus 2010 Pro    Live Security Suite    Spyware Protect 2009
AlfaCleaner    MacSweeper    SpywareQuake
Alpha AntiVirus    MalwareCrush    SpywareSheriff
ANG Antivirus (παραπλανητικό του AVG Antivirus)    MalwareCore    Spyware Stormer, Spyware X-terminator
Antimalware Doctor    MalwareAlarm    Spy Tool
Antimalware    Malware Bell (γνωστό ως Malware Bell 3.2)    Spyware Striker Pro
AntiSpyCheck 2.1    Malware Defender    Spyware Protect 2009
AntiSpyStorm    Malware Defense    SpywareStrike
AntiSpyware 2009    MS Antivirus Microsoft Anti Malware    SpyRid
Antispyware 2010    MS AntiSpyware 2009    SpyWiper
AntiSpyware Soft    MaxAntiSpy    SystemArmor
Antivir Solution Pro    My Security Wall    SysGuard
Antivirus Action    My Security Engine    Sysinternals Antivirus
Antivirus 7 / Antivirus 5    My Security Shield    Smart Engine
Antivirus 8    Wireshark Antivirus    System Defragmenter
Antivirus IS    AV Antivirus Suite    System Antivirus 2008
Antivirus Soft    PC Defender Antivirus    System Live Protect
Antivirus Suite    MxOne Antivirus    SystemDoctor or Spyware Doctor
Antivirus Studio 2010    Netcom3 Cleaner    System Security (Rogue Antivirus)
Antivirus System PRO    Paladin Antivirus    ThinkPoint (εμφανίστηκε μέσα Οκτώβρη 2010)
AntiSpyware Bot from 2Squared Software    Nava Shield    Total Secure 2009
AntiSpywareExpert    PCSecureSystem    Total Security or Think Point
AntiSpywareMaster    PC Antispy    Total Win 7 Security
AntiSpywareSuite    PC AntiSpyWare 2010    Total Win XP Security
AntiSpyware Shield    PC Clean Pro, PC-Doctor, PC Scan and Sweep    Total Win Vista Security
Antivermins    PC Privacy Cleaner    TrustedAntivirus
Antivirus 2008    PerfectCleaner    TheSpyBot (Spybot - Search & Destroy knockoff)
Antivirus 2009, Anti Virus 2010    Perfect Defender 2009, Perfect Optimizer    UltimateCleaner
Antivirus XP 2010    PersonalAntiSpy Free    VirusHeat
Antivirus 2010 (Anti-virus-1)    Personal Antivirus    VirusIsolator
Antivirus 360    Personal Security    Virus Locker
Antivirus Pro 2009    PAL Spyware Remover    VirusProtectPro (AntiVirGear)
AntiVirus Gold / AntivirusGT    PCPrivacy Tools    VirusRemover2008
Antivirus Live    PC Antispyware    VirusRemover2009
Antivirus Master    Protection Center    VirusMelt
Antivirus XP 2008    PSGuard    VirusRanger
Antivirus Pro 2010    Privacy Center    Virus Response Lab 2009
AV Security Suite    Rapid AntiVirus    VirusTrigger
Avatod Antispyware 8.0    Real AntiVirus    Vista Antispyware 2010
Awola    Reggenie Antivirus    Vista Antivirus 2008
BestsellerAntivirus, Browser Defender    Registry Great, Registry Patrol, Registry Defender,    Vista Internet Security 2010
ByteDefender / ByteDefender Security 2010    Registry Winner, Reg tool    Vista Smart Security 2010
Cleanator    Safety Alerter 2006    Volcano Security Suite
ContraVirus    Safety Center or Security Center    Win 7 Antivirus 2010
Control Center    SafetyKeeper    Win Antispyware Center
Cyber Security, Core Security    SaliarAR    WinAntiVirus Pro 2006
Data Protection    SecureFighter    WinDefender
Defense Center    SecurePCCleaner    Windows Police Pro
Smart Engine    SecureVeteran    Windows Protection Suite
Antivirus 8    Security Master AV    WinFixer
Desktop Security 2010    Security Scan 2009    WinHound
Digital Security    Security Tool    Winpc Antivirus
Disk Defrag    Security Toolbar 7.1    Winpc Defender
Doctor Antivirus    Security Suite Platinum    WinSpywareProtect
Doctor Antivirus 2008    SiteAdware    WinWeb Security 2008
DriveCleaner    Security Essentials 2010    WorldAntiSpy
Dr Guard    Smart Engine    XP AntiMalware
EasySpywareCleaner, EasyFix Tools    Smart Antivirus 2009    XP AntiMalware 2010
eco AntiVirus    Soft Soldier    XP AntiSpyware 2009
Errorsafe, Error Expert    SpyAxe    XP AntiSpyware 2010
ErrorSmart, ErrorFix    Spy Away    XP Antivirus 2010
FixCleaner    SpyCrush    XP Antivirus Pro 2010
Flu Shot 4    Spydawn    XP Guardian
Green Antivirus 2009    SpyGuarder    XP Defender Pro
IE Antivirus (γνωστό ως IE Antivirus 3.2)    SpyHeal (ή αλλιώς SpyHeals & VirusHeal)    XP Internet Security 2010
IEDefender    SpyMarshal    XJR Antivirus
InfeStop    Spylocked    XP Security Tool
Internet Antivirus, InstallShield (ή αλλιώς Internet Antivirus Pro)    SpySheriff (ή PestTrap, BraveSentry, SpyTrooper)    XP-Shield
Internet Security 2010    SpySpotter    Your Protection
KVMSecure    SpywareBot (Spybot - Search & Destroy knockoff, γνωστό σήμερα ως SpywareSTOP)    Zinaps AntiSpyware 2008

Spyware Cleaner or Spyware BlasterΜεγάλη προσοχή στο γεγονός πως πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν παρεμφερή ονόματα με πραγματικά Antivirus, π.χ. το ψεύτικο πρόγραμμα SpySeriff που μοιάζει ως τίτλος με  το υπαρκτό SpywareSeriff ή το ANG Antivirus.

Ένας άλλος εύκολος τρόπος για να διαπιστώσετε για το... ποιόν του Antivirus σας, είναι να κάνετε μία αναζήτηση στο Google την ονομασία του. Αν δείτε ορδές από "How to remove..." άρθρα ή αντίστοιχα posts, καταλαβαίνετε πως πρόκειται για απάτη.


Τέλος, αν η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι περιορισμένη, απλά θα πρέπει να ελέγξετε αν το όνομα του Antivirus σας, ταιριάζει με ένα από τα ποιο δημοφιλή πραγματικά προγράμματα που κυκλοφορούν: AVG, Avira, Comodo, E-SET, F-Secure, Kasperky, McAfee, Norton, Panda, Symantec, Windows OneCare (Microsoft Windows Essentials), Ad-Aware, Bit-Defender, Spyware Doctor. Αν όχι, τότε κατά 90% έχετε πρόβλημα.(Πηγή: Oem.gr)

Η εισήγηση του Richard Stallman Copyright vs Comunity τον Μάιο του 2007 στη Σουηδία, με ελληνικούς υπότιτλους


Ελεύθερο Λογισμικό

Ζητήματα Επιχειρησιακής Ηθικής. Μια εισαγωγή στη φιλοσοφία του Ελευθέρου Λογισμικού.

"...μετεξέλιξη από μια εποχή αυστηρής επιχειρησιακής εσωστρέφειας, σε μία περίοδο κατά την οποία η γνώση θα είναι ελεύθερη και το λογισμικό καρπός συνεργασίας και όχι κακώς εννοούμενου ανταγωνισμού."

Page 1 of 2