Το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών μας στέλνει προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της προληπτικής παραμονής στο σπίτι. 

Μένουμε σπίτι συνδε-δεμένοι.