Η φιλόλογος Κα Μητάκου Αικατερίνη, οργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης, την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2012.

Τα τμήματα Α1 και Α2 θα συνοδεύσουν οι καθηγήτριες Δαβή Βαρβάρα και Δίπλα Ευαγγελία.

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=1&clang=0