ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Τελευταία Νέα

Συνδεδεμένοι

Στατιστικά Επισκέψεων

Σύνδεση

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2013 10:03

Αγαπημένοι μου μαθητές ?γονείς ?καθηγητές,

Ο  Νεόφυτος  Βάμβας, ο οποίος ανήκει στους λεγόμενους «Δάσκαλους του Γένους», λέγει: «Εις της παιδικής ηλικίας την καλήν μόρφωσιν πρέπει όλοι να δείχνωμεν μεγάλη επιμέλειαν, όχι μόνο διότι είναι χρέος μας, αλλά και δι?αυτό μας το συμφέρον. Συμφέρον, βέβαια, είναι εις τους γονείς να έχωσι τέκνα σπουδαία και χρηστοήθη. Συμφέρον εις έκαστον πολίτη να συζή με συμπολίτας σπουδαίους και χρηστοήθεις. Συμφέρον και εις την διοίκησιν του έθνους, μάλλον δε το παν, είναι να συνίσταται το έθνος από άνδρας καλούς, εξαρχής μορφωμένους και εις τα ήθη και εις το πνεύμα» (1823), και τότε  φυσικά χρέος του  σχολείου μας , με τους εξαίρετους καθηγητές και τη Διοίκηση, είναι:

Να διαμορφώνει και να εμπλουτίζει τις φυσικές, μορφωτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές κουλτούρες των μαθητών του  για  να κατακτήσουν τον κόσμο και να αναπτύξουν τέτοια αντισώματα που να μπορούν να αντισταθούν σε κάθε είδους κοινωνικό πειρασμό.

Να διαμορφώνει παιδαγωγικό κλίμα, που να διασφαλίζει ατμόσφαιρα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού,  ώστε να εξασφαλίζεται η ευταξία και να καλλιεργούνται η πειθαρχία, η αυτοπειθαρχία και η υπευθυνότητα υπό την προϋπόθεση να τηρείται η παράδοση και να υποστηρίζονται οι νέες μέθοδοι κατάκτησης της γνώσης και καινοτόμων δράσεων.

Να διαμορφώνει σχολική κουλτούρα με τη ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων κάθε μαθητή σε μια κρίσιμη περίοδο της ζωής τους γιατί περνούν αυτά από την παιδικότητα στην εφηβεία,  παρέχοντάς τους μια ποικιλία εκπαιδευτικών, κοινωνικών, δημιουργικών και πολιτιστικών ευκαιριών.

Να διαμορφώνει και να  δημιουργεί  ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου προωθείται η κατάκτηση της γνώσης και η ομαλή κοινωνικοποίηση.

Να διαμορφώνει και να  εμπνέει  όραμα για μια παιδεία ανθρωπιστική με κέντρο τον άνθρωπο και κατευθυντήριους άξονες τη Γνώση, την Ηθική και την Αισθητική.

Να διαμορφώνει σκεπτόμενους ενήλικες με δυνατό σώμα, σκέψη και καρδιά, πολίτες με αρχές, υπεύθυνους και ευαίσθητους κοινωνικά.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΟΥΤΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2013 10:08