Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες και οι μαθητές/μαθήτριες  να διαβάσουν προσεκτικά το παρακάτω έγγραφο.

 ΘΕΜΑ: Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Για τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές δίκτυο και την παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτούς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί και εξελίσσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr).

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη για:

23 Δεκεμβρίου 2019.

Η χορωδία μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας μουσικής κας Τσακαλοπούλου, πραγματοποίησε μια πολύ πετυχημένη εμφάνιση στο θέατρο Πολιτών.

Τραγούδησαν κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καταχειροκροτήθηκαν από γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές.