1. Έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο. Απαραίτητη η παρουσία όλων των μαθητών στην πρωινή συγκέντρωση.

2. Έγκαιρη είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας με το χτύπημα του κουδουνιού. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, κανείς μαθητής δεν εισέρχεται παρά μόνο με σημείωμα της Διεύθυνσης και καταχωρείται απουσία.

 

3. Στα διαλείμματα οι μαθητές/τριες δεν κυκλοφορούν στους διαδρόμους και βγαίνουν στο προαύλιο, εκτός αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Τα προϊόντα κυλικείου καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και έξω από την αίθουσα.

4. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να έχουν επαφή με εξωσχολικά άτομα ή να βγαίνουν από την αυλή του σχολείου.

5. Οι μαθητές/τριες αλλάζουν θέση μόνιμα ή προσωρινά εφόσον ο/η καθηγητής/τρια το αποφασίσει.

6. Το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης είναι δημόσια έγγραφα και η τυχόν φθορά ή αλλοίωση τους αποτελεί σοβαρό παράπτωμα.

7.Δεν παίρνουμε το λόγο αν δε σηκώσουμε χέρι και δεν διαταράσσουμε την τάξη και την ησυχία στην αίθουσα.

8. Ο/Η κάθε/καθεμία μαθητής/τρια έχει ευθύνη να διατηρεί το θρανίο και την καρέκλα όπου κάθεται σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση σκόπιμης φθοράς το κόστος αποκατάστασης βαρύνει τον υπαίτιο και εφόσον δεν εντοπιστεί, την ευθύνη φέρει ολόκληρο το τμήμα. Απαγορεύεται οι μαθητές να αφήνουν βιβλία, τετράδια ή άλλα προσωπικά αντικείμενα κάτω από τα θρανία μετά το πέρας των μαθημάτων.

9. Διατηρούμε καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, στους διαδρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη κακομεταχείριση του σχολικού βιβλίου.

10. Μπορούμε να βγούμε από την τάξη μόνο αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη και αφού πάρουμε άδεια από τον καθηγητή και οφείλουμε να παρουσιαστούμε στη διεύθυνση.

11. Την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να ασχολούνται με άλλο αντικείμενο (εξωσχολικά ή βιβλία άλλου μαθήματος) πέρα από αυτό του συγκεκριμένου μαθήματος.

12. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Η επανειλημμένη αθέτηση της υποχρέωσης συνεπάγεται την ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα και έχει επιπτώσεις στη σχολική πρόοδο του/της μαθητή/τριας.

13. Οι μαθητές/τριες δεν δικαιούνται να απουσιάζουν κάποιες διδακτικές ώρες της ημέρας. Αν για κάποιο λόγο υγείας ή για οικογενειακό λόγο απαιτείται η αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο, αυτή γίνεται κατόπιν αδείας από τη Διεύθυνση και σε συνεννόηση με τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή. Κανείς μαθητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος χωρίς να έχει δελτίο εξόδου από το σχολείο υπογεγραμμένο από τη Διεύθυνση.

14. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του σχολείου για όλους.

15. Η ευπρεπής και κόσμια εμφάνιση πρέπει να χαρακτηρίζει τους/τις μαθητές/τριες. Σε αντίθετη περίπτωση παρεμβαίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών.

16. Δεν εκδηλώνουμε επιθετική συμπεριφορά και λύνουμε τις διαφορές μας με διάλογο και συνεννόηση.

17. Η φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση μαθητών/τριών ή καθηγητών/τριών στο χώρο του σχολείου καθώς και η χρήση αυτού του υλικού στο internet απαγορεύεται αυστηρά.

18. Σεβόμαστε την προσωπικότητα και τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών μας. Συμπεριφορές όπως σωματική ή λεκτική βία, ρατσισμός, παρενόχληση θεωρούνται απαράδεκτες.

19 . Απαγορεύεται ρητώς η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους/τις μαθητές/τριες στους χώρους του σχολείου. (Εγκύκλιος Φ.25/103373/Δ1)

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ 9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.