Εικονικό εργαστήριο πάνω στην πυκνότητα των μετάλλων: Αποτελείται από μία προσομοίωση EJS, και ένα φύλλο εργασίας με περιγραφή και οδηγίες των πειραμάτων που πρέπει να κάνετε.

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ