Με αφορμή τη διδασκαλία στη Φυσική της Β' Γυμνασίου, του κεφαλαίου της άνωσης και της αρχής του Αρχιμήδη, παραθέτω λίγα στοιχεία που αφορούν τη ζωή και το έργο του μεγάλου αυτού Έλληνα σοφού.Από το ιστολόγιο του κ Γιάννη Φιορεντίνου για τη Φυσική